Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 13, №3' 2018г.

ПСИХИАТРИЯ

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ФОБІЇ У ДІТЕЙ ІЗ ТРИВОЖНИМИ РОЗЛАДАМИ

Д-р мед. наук Е. А. МИХАЙЛОВА
ДУ "Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України", Харків

Визначено типологію фобій у дітей із тривожними розладами у віковому аспекті та їхню роль у формуванні стійкої психопатології невротичного спектра. Підкреслено необхідність урахування фобічних утворень при формуванні програм медико−психологічного втручання.

Ключові слова: тривожні розлади, фобії, діти, підлітки.

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ФОБИИ У ДЕТЕЙ С ТРЕВОЖНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Э. А. МИХАЙЛОВА

Определены типология фобий у детей с тревожными расстройствами в возрастном аспекте и их роль в формировании стойкой психопатологии невротического спектра. Подчеркнута необходимость учета фобических образований при формировании программ медико−психологического вмешательства.

Ключевые слова: тревожные расстройства, фобии, дети, подростки.

PHENOMENOLOGY OF PHOBIA IN CHILDREN WITH ANXIETY DISORDERS

E. A. MYKHAILOVA

The typology of phobias in children with anxiety disorders in the age−related aspect as well as their role in formation of stable psychopathology of the neurotic spectrum was determined. The necessity of accounting phobic formations during formation of programs of medical−psychological intervention was emphasized.

Key words: anxiety disorder, phobias, children, adolescents.Скачать в формате PDF (165 KB)
Наверх