Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 13, №2' 2018г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПОРУШЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ШЛУНКОВО−КИШКОВОГО ТРАКТУ, ЯКІ ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНІ ІЗ ЗОНИ БОЙОВИХ ДІЙ

АББАС МАХМУД КААФАРАНІ
Харківська медична академія післядипломної освіти

Проведено аналіз проблеми формування захворювань шлунково−кишкового тракту і наслідків психотравмуючих подій у дітей, тимчасово переміщених із зони бойових дій. Проаналізовано скарги, що висуваються дітьми та їхніми батьками, які вказують на порушення психоемоційного стану пацієнтів при наявності основного соматичного захворювання.

Ключові слова: порушення емоційної сфери, невротичні розлади у дітей, порушення шлунково−кишкового тракту, тимчасово переміщені із зони бойових дій.

НАРУШЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО−КИШЕЧНОГО ТРАКТА, КОТОРЫЕ ВРЕМЕННО ПЕРЕМЕЩЕНЫ ИЗ ЗОНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

АББАС МАХМУД КААФАРАНИ

Проведен анализ проблемы формирования заболеваний желудочно−кишечного тракта и последствий психотравмирующих событий у детей, временно перемещенных из зоны боевых действий. Проанализированы жалобы, предъявляемые детьми и их родителями, которые указывают на нарушения психоэмоционального состояния пациентов при наличии основного соматического заболевания.

Ключевые слова: нарушения эмоциональной сферы, невротические расстройства у детей, нарушения желудочно−кишечного тракта, временно перемещенные из зоны боевых действий.

EMOTIONAL SPHERE DISORDERS IN CHILDREN WITH GASTROINTESTINAL DISEASES, TEMPORARILY DISPLACED FROM THE WAR ZONE

ABBAS MAHMUD KAAFARANI

The problems of forming gastrointestinal disorders and the consequences of psychotraumatic events in children temporarily displaced from the war zone are discussed. The complaints of the children and their parents, indicating psychoemotional state disorders in the patients with a basic somatic disease are analyzed.

Key words: emotional disorders, neurotic disorders in children, gastrointestinal diseases, temporarily displaced from the war zone.Скачать в формате PDF (109 KB)
Наверх