Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 13, №1' 2018г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ САМОІЗОЛЯЦІЇ

І. О. ФРАНКОВА
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

За часів стрімких соціальних змін, економічних криз і широкого використання мережі Інтернет почастішали повідомлення про таке явище, як хікікоморі. Запропоновано ефективну комплексну програму психологічної корекції соціальної самоізоляції з урахуванням психологічних, соціальних та поведінкових факторів, яка має важливе значення й для профілактики цієї поведінки.

Ключові слова: хікікоморі, соціальна самоізоляція, психологічна корекція.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

И. А. ФРАНКОВА

Bо времена стремительных социальных изменений, экономических кризисов и широкого использования сети Интернет участились сообщения о таком явлении, как хикикомори. Предложена эффективная комплексная программа психологической коррекции социальной самоизоляции с учетом психологических, социальных и поведенческих факторов, которая имеет важное значение и для профилактики данного поведения.

Ключевые слова: хикикомори, социальная самоизоляция, психологическая коррекция.

PSYCHOLOGICAL CORRECTION OF SOCIAL WITHDRAWAL

I. O. FRANKOVA

During the times of rapid social change, economic crises and widespread use of the Internet, reports of such a phenomenon as hikikomori have become more frequent. Based on the analysis of psychological, social and behavioral factors of social withdrawal, an effective complex program for psychological correction and prevention of this behavior has been proposed.

Key words: hikikomori, social withdrawal, psychological correction.Скачать в формате PDF (163 KB)
Наверх