Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 12, №1' 2017г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

КЛІНІКО−ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ТА ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ ІЗ СИНДРОМОМ ДЕФІЦИТУ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ

М. С. ГОРДІЄВИЧ
ТОВ "Міжнародна клініка відновного лікування", Трускавець

Розкрито клініко−психопатологічні та патопсихологічні особливості дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності з урахуванням його клінічного типу. Показано, що психопатологічна симптоматика, характерна для цих дітей, відзначається поліморфністю та різнорідністю. Основ−ні психопатологічні порушення часто поєднуються з ознаками розладів формування інших психічних функцій та поведінки, а також із віковою динамікою психічного розвитку, його нерівномірністю та парціальною затримкою.

Ключові слова: діти, синдром дефіциту уваги та гіперактивності, дизонтогенез, інтелектуальний розвиток, психічні функції, реабілітація.

КЛИНИКО−ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ

М. С. ГОРДИЕВИЧ

Раскрыты клинико−психопатологические и патопсихологические особенности детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности с учетом его клинического типа. Показано, что психопатологическая симптоматика, характерная для этих детей, отличается полиморфностью и разнородностью. Основные психопатологические нарушения зачастую сочетаются с признаками расстройств формирования других психических функций и поведения, а также с возрастной динамикой психического развития, его неравномерностью и парциальной задержкой.

Ключевые слова: дети, синдром дефицита внимания и гиперактивности, дизонтогенез, интеллектуальное развитие, психические функции, реабилитация.

CLINICAL PSYCHOPATHOLOGICAL AND PATHOPSYCHOLOGICAL FEATURES OF CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER

M. S. GORDIIEVYCH

The article deals with the clinical psychopathological and pathopsychological features of children with attention deficit hyperactivity disorder in view of its clinical type. It is shown that psychopathological symptoms characteristic of these children is characterized by polymorphism and heterogeneity. Basic psychopathological disorders are frequently combined with the signs of formation of other disorders of mental functions and behavior as well as age−related dynamics of mental development, its uneven and partial delay.

Key words: children, attention deficit hyperactivity disorder, dysontogenesis, intellectual development, mental function, rehabilitation.Скачать в формате PDF (107 KB)
Наверх