Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 11, №4' 2016г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Розлади психоемоційної сфери у структурі порушень психологічного здоров’я членів родини, які займаються спільним бізнесом

А. С. Маркова
ПВНЗ «Краматорський економіко−гуманітарний інститут» МОН України

Установлено, що стан психоемоційної сфери першого і другого поколінь власників, що займаються спільним бізнесом, значно відрізняється залежно від мотивації участі дітей у батьківській справі. Особи, які брали участь у сімейному ділі за свідомим власним бажанням, та їхні батьки не мали психоемоційних порушень. Якщо діти були залучені до батьківського бізнесу проти волі або пасивно підкорювались обставинам, у них та більшості батьків діагностовано розлади психоемоційної сфери тривожно−депресивного змісту різного ступеня вираженості.

Ключові слова: психологічне здоров’я, сімейний бізнес, мотивація, депресія, тривога.

Расстройства психоэмоциональной сферы в структуре нарушений психологического здоровья членов семей, занятых общим бизнесом

А. С. Маркова

Установлено, что состояние психоэмоциональной сферы первого и второго поколений собственников, которые занимаются общим бизнесом, значительно отличается в зависимости от мотивации участия детей в родительском деле. Лица, которые участвовали в семейном деле по собственному осознанному желанию, и их родители не имели психоэмоциональных нарушений. Если дети были привлечены в родительский бизнес против воли или пассивно подчинялись обстоятельствам, у них и большинства родителей диагностированы расстройства психоэмоциональной сферы тревожно−депрессивного содержания разной степени выраженности.

Ключевые слова: психологическое здоровье, семейный бизнес, мотивация, депрессия, тревога.

Disorders of psyho−emotional sphere in the structure of mental health disorders of family members who are engaged in joint business

A. S. Markova

It was established that the state of psycho−emotional sphere of the first and second generations of owners of joint business is significantly different depending on the motivation of the participation of children in the parent business. Those who participated in family business at their own conscious wish and their parents did not have psycho−emotional disorders. If the children were involved in the business against their will or passively obeying the circumstances, they and the majority of parents were diagnosed disorders of psycho−emotional sphere of anxiety−depressive character varying in the degree of severity.

Key words: mental health, family business, motivation, depression, anxiety.Скачать в формате PDF (319 KB)
Наверх