Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 11, №4' 2016г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Клініко−психологічні прояви постстресових розладів у цівільних осіб, тимчасово переміщених із зони АТО

Проф. Л. Ф. Шестопалова, канд. психол. наук В. А. Кожевнікова, канд. психол. наук О. О. Бородавко, доц. Ю. С. Бучок
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», Харків

Подано результати дослідження характеру вираженості та особливостей клініко−психологічних проявів основних постстресових розладів у цивільних осіб, тимчасово переміщених із зони бойових дій. Показано, що в клінічній картині постстресових розладів спостерігались окремі симптоми гіперактивації й уникання, а також емоційні розлади та ознаки астенізації. Відзначено тенденцію до зниження суб’єктивної оцінки свого психологічного благополуччя та негативного сприйняття навколишнього світу.

Ключові слова: постстресові розлади, посттравматичний стресовий розлад, розлади адаптації, цивільні особи, тимчасово переміщені із зони АТО.

Клинико−психологические проявления постстрессовых расстройств у гражданских лиц, временно перемещенных из зоны АТО

Л. Ф. Шестопалова, В. А. Кожевникова, О. А. Бородавко, Ю. С. Бучок

Представлены результаты изучения характера выраженности и особенностей клинико−психологических проявлений основных постстрессовых расстройств у гражданских лиц, временно перемещенных из зоны боевых действий. Показано, что в клинической картине постстрессовых расстройств наблюдались отдельные симптомы гиперактивации и избегания, а также эмоциональные нарушения и признаки астенизации. Отмечена тенденция к снижению субъективной оценки своего психологического благополучия и негативному восприятию окружающего мира.

Ключевые слова: постстрессовые расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство, расстройства адаптации, гражданские лица, временно перемещенные из зоны АТО.

Clinical and psychological manifestations of post−stress disorders in temporally displaced civilians from ATO zone

L. F. Shestopalova, V. A. Kozhevnikova, O. O. Borodavko, Yu. S. Buchok

The article presents the results of investigation of severity and characteristics of the clinical and psychological manifestations of post−stress disorders in temporally displaced civilians from the war zone. Some symptoms of hyperactivity and avoidance, as well as emotional disorders and signs of asthenia were shown to be present in the clinical presentation. A tendency to subjective under−assessment of their psychological well−being and the perception of the surrounding world was revealed.

Key words: post−stress disorders, post−traumatic stress disorder, adjustment disorders, temporally displaced civilians from ATO zone.Скачать в формате PDF (127 KB)
Наверх