Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 11, №2' 2016г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ІНДИВІДУАЛЬНО−ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧЛЕНІВ РОДИНИ, ЯКІ ДОГЛЯДАЮТЬ ПАЦІЄНТІВ ІЗ СУДИННОЮ ДЕМЕНЦІЄЮ

Д. А. ВОЛОЩУК
Одеський національний медичний університет

Розглянуто індивідуально−психологічні особливості родичів хворих на судинну деменцію. Проаналізовано результати дослідження за показниками астеновегетативного синдрому, психоемоційних та особистісних особливостей, поведінкових копінг−стратегій членів родини хворого. Отримані дані можуть бути використані для розробки шляхів психокорекції клініко−психологічної дезадаптації родичів хворих на судинну деменцію.

Ключові слова: індивідуально−психологічні особливості, родичі хворих на судинну деменцію, психодіагностичні обстеження, особистісні особливості, якість життя.

ИНДИВИДУАЛЬНО−ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, УХАЖИВАЮЩИХ ЗА ПАЦИЕНТАМИ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ

Д. А. ВОЛОЩУК

Рассмотрены индивидуально−психологические особенности родственников больных сосудистой деменцией. Проанализированы результаты исследования по показателям астеновегетативного синдрома, психоэмоциональных и личностных особенностей, поведенческих копинг−стратегий членов семьи больного. Полученные данные могут быть использованы для разработки путей психокоррекции клинико−психологической дезадаптации родственников больных сосудистой деменцией.

Ключевые слова: индивидуально−психологические особенности, родственники больных сосудистой деменцией, психодиагностическое обследование, личностные особенности, качество жизни.

INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FAMILY MEMBERS CARING FOR THE PATIENTS WITH VASCULAR DEMENTIA

D. A. VOLOSHCHUK

Individual psychological characteristics of relatives of patients with vascular dementia are featured. The findings of the survey were analyzed in terms of astenovegetative syndrome, psycho−emotional characteristics, personal characteristics, behavioral coping strategies of the family members. The obtained findings can be used to work out the methods of psychocorrection of their clinical psychological deadaptation.

Key words: individual psychological characteristics, relatives of patients with vascular dementia, psychodiagnostic examination, personal characteristics, quality of life.Скачать в формате PDF (493 KB)
Наверх