Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 11, №2' 2016г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПРОБЛЕМА МЕДИЧНОЇ І ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ ІЗ ТРАВМАТИЧНИМ УШКОДЖЕННЯМ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК

Канд. мед. наук К. М. БУТКО
КЗОЗ "Харківська міська клінічна лікарня № 31"

Розглянуто проблему змісту та організаційних форм медичної і психологічної реабілітації хворих із травматичним ушкодженням верхніх кінцівок. Зроблено висновок про необхідність підготовки засад психологічної реабілітації зазначеного контингенту хворих.

Ключові слова: психологічна реабілітація, медична реабілітація, травма верхніх кінцівок.

ПРОБЛЕМА МЕДИЦИНСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ТРАВМАТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

К. М. БУТКО

Рассмотрена проблема содержания и организационных форм медицинской и психологической реабилитации больных с травматическим поражением верхних конечностей. Сделан вывод о необходимости подготовки основ психологической реабилитации данного контингента больных.

Ключевые слова: психологическая реабилитация, медицинская реабилитация, травма верхних конечностей.

THE PROBLEM OF MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF PERSONS WITH TRAUMATIC LESIONS OF THE UPPER EXTREMITIES

K. M. BUTKO

The problem of content and organizational forms of medical and psychological rehabilitation of patients with traumatic lesions of the upper extremities is discussed. It is concluded about the need to develop the principles of psychological rehabilitation of this group.

Key words: psychological rehabilitation, medical rehabilitation, trauma of the upper extremities.Скачать в формате PDF (460 KB)
Наверх