Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 11, №2' 2016г.

НЕВРОЛОГИЯ

НЕВРОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ЛІТНІХ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ОСНОВНИМИ ЕТІОЛОГІЧНИМИ ТИПАМИ М'ЯКИХ НЕЙРОКОГНІТИВНИХ РОЗЛАДІВ

Н. В. ЧЕРЕДНІЧЕНКО
КЗ "Центральна лікарня Комунарського району", Запоріжжя

Специфічні неврологічні порушення трапляються лише у пацієнтів зі субкортикальним судинним м'яким нейрокогнітивним розладом. Основними неврологічними синдромами, які відображають його специфіку, є розлади ходи вищого рівня, пірамідний і псевдобульбарний синдроми. Патогенетичні зв'язки між ними та патогномонічним когнітивним розладом − синдромом виконавчої дисфункції − свідчать про вплив мікроваскулярного лобно−субкортикального ураження головного мозку на формування цих неврологічних синдромів. Даний факт дає змогу рекомендувати їх для алгоритму диференціальної діагностики між основними етіологічними типами м'яких нейрокогнітивних розладів.

Ключові слова: м'які нейрокогнітивні розлади, розлади ходи вищого рівня, літні пацієнти.

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ОСНОВНЫМИ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ ТИПАМИ МЯГКИХ НЕЙРОКОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ

Н. В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО

Специфические неврологические нарушения встречаются только у пациентов с субкортикальным сосудистым мягким нейрокогнитивным расстройством. Основными неврологическими синдромами, отображающими его специфику, являются расстройства ходьбы высшего уровня, пирамидный и псевдобульбарный синдромы. Патогенетические связи между ними и патогномоничным когнитивным расстройством − синдромом исполнительной дисфункции − свидетельствуют о влиянии микроваскулярного лобно−субкортикального поражения головного мозга на формирование данных неврологических синдромов. Этот факт позволяет рекомендовать их для алгоритма дифференциальной диагностики между основными этиологическими типами нейрокогнитивных расстройств.

Ключевые слова: мягкие нейрокогнитивные расстройства, расстройства ходьбы высшего уровня, пожилые пациенты.

FEATURES OF NEUROLOGICAL IMPAIRMENTS IN ELDERLY PATIENTS WITH MAIN ETIOLOGICAL TYPES OF MILD NEUROCOGNITIVE DISORDERS

N. V. CHEREDNICHENKO

At the main etiological types of mild neurocognitive disorders (MNCD): mild neurocognitive disorder due to Alzheimer's disease (MNCD−AD) and subcortical vascular mild neurocognitive disorder (SVMNCD), specific neurological syndromes have been found only in the latest. The main neurological syndromes identified in patients with SVMNCD were: higher level gait disorders (HLGD), pyramidal and supranuclear syndromes. We've found high correlation between these neurological syndromes and pathognomonic cognitive impairment at SVMNCD − executive dysfunction syndrome. It shows the effect of microvascular fronto−subcortical brain lesion on the formation of these neurological syndromes. This fact allows to use such neurological syndromes as: HLGD, pyramidal and supranuclear syndromes for the diagnosis SVMNCD and to recommend them for the differential diagnosis algorithm between the main etiological types MNCD.

Key words: mild neurocognitive disorders, higher level gait disorders, elderly patients.Скачать в формате PDF (502 KB)
Наверх