Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 11, №2' 2016г.

ПСИХОТЕРАПИЯ

ДІАГНОСТИКА І ПСИХОТЕРАПІЯ ПСИХОГЕННИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ ІЗ РОДИН ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Є. В. ГЕРАСИМЕНКО
ГО "Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій", Харків

Вивчено клініко−психологічні особливості дітей із родин переселенців, які пережили психотравмуючі події в періоди стресової та невротичної реакцій. Діти разом із батьками відвідували групові та індивідуальні сесії казкотерапії на базі Харківської обласної бібліотеки для юнацтва. Отримані результати довели високу ефективність ранньої активної інтервенції за допомогою казкотерапії та прийому ГАМК−ергічного препарату ноофен.

Ключові слова: кризова допомога, посттравматичний розлад, казкотерапія, арттерапія, діти.

ДИАГНОСТИКА И ПСИХОТЕРАПИЯ ПСИХОГЕННЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Е. В. ГЕРАСИМЕНКО

Изучены клинико−психологические особенности детей из семей переселенцев, которые пережили психотравмирующие события в периоды стрессовой и невротической реакций. Дети вместе с родителями посещали групповые и индивидуальные сессии сказкотерапии на базе Харьковской областной библиотеки для юношества. Полученные результаты доказали высокую эффективность ранней активной интервенции с помощью сказкотерапии и приема ГАМК−ергического препарата ноофен.

Ключевые слова: кризисная помощь, посттравматическое расстройство, сказкотерапия, арт−терапия, дети.

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PSYCHOGENIC DISORDERS IN CHILDREN FROM THE FAMILIES OF INTERNAL REFUGEES

YE. V. HERASYMENKO

Clinicopsycological peculiarities of children from immigrant families who have experienced traumatic events during stress and neurotic reactions were studied. Children and their parents attended group and individual sessions of fairy−tale therapy in Kharkiv Regional Library for the Youth. The obtained findings proved a high efficacy of early active intervention with the use of fairy−tale therapy and administration of GABA−ergic drug Noophen.

Key words: crisis help, posttraumatic disorder, fairy−tale therapy, art therapy, children.Скачать в формате PDF (491 KB)
Наверх