Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 11, №2' 2016г.

ПСИХИАТРИЯ

ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ

Л. В. МАЛЮТА
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", Харків

Вивчено вираженість психопатологічної симптоматики у пацієнтів із депресивними розладами при шизофренії. Проведено оцінку актуального депресивного стану хворих на шизофренію, суїцидального ризику, рівня алекситимії, соціальної ізольованості, самооцінки і самоактуалізації, а також якості життя.

Ключові слова: депресивні розлади, хворі на шизофренію, рівень алекситимії, суїцид, якість життя.

ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Л. В. МАЛЮТА

Изучена выраженность психопатологической симптоматики у пациентов с депрессивными расстройствами при шизофрении. Проведена оценка актуального депрессивного состояния больных шизофренией, суицидального риска, уровня алекситимии, социальной изолированности, самооценки и самоактуализации, а также качества жизни.

Ключевые слова: депрессивные расстройства, больные шизофренией, уровень алекситимии, суицид, качество жизни.

PATHOPSYCHOLOGICAL FEATURES OF DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH SHIZOFRENIA

L. V. MALIUTA

Severity of psychopathology in schizophrenia patients with depressive disorders was investigated. The level of actual depression in patients with schizophrenia, suicide risk, the level of alexithymia, social isolation, self−esteem and self−actualization as well as quality of life was estimated.

Key words: depressive disorders, patients with schizophrenia, level of alexithymia, suicide, quality of life.Скачать в формате PDF (590 KB)
Наверх