Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 11, №2' 2016г.

ПСИХИАТРИЯ

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ НЕЗАВЕРШЕНИХ САМОГУБНИХ СПРОБ САМООТРУЄННЯ, СКОЄНИХ ХАРКІВ'ЯНАМИ У 2014 РОЦІ

Д-р мед. наук проф. І. В. ЛІНСЬКИЙ, канд. мед. наук Е. Г. МАТУЗОК, І. В. КАРАМУШКО, канд. біол. наук Т. В. ТКАЧЕНКО, Н. А. МАЛИХІНА, М. М. МАРЧЕНКО, Л. М. СІТЕНКО
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", Харків

Наведено дані про 113 випадків незавершених суїцидальних спроб самоотруєння, скоєних мешканцями Харкова у 2014 р. У дослідженій популяції співвідношення чоловічих та жіночих спроб становить 1,0:2,32. Найчастіше з метою самогубства використовувалися препарати: анальгін, гідазепам, амітриптилін та парацетамол.

Ключові слова: суїцид, самоотруєння, чоловіки, жінки, час доби.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕЗАВЕРШЕННЫХ САМОУБИЙСТВЕННЫХ ПОПЫТОК САМООТРАВЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫХ ХАРЬКОВЧАНАМИ В 2014 ГОДУ

И. В. ЛИНСКИЙ, Э. Г. МАТУЗОК, И. В. КАРАМУШКО, Т. В. ТКАЧЕНКО, Н. А. МАЛЫХИНА, М. Н. МАРЧЕНКО, Л. Н. СИТЕНКО

Приведены данные о 113 случаях незавершенных суицидальных попыток самоотравления, предпринятых жителями Харькова в 2014 году. В исследованной популяции соотношение мужских и женских попыток составляет 1,0:2,32. Наиболее часто использовались препараты: анальгин, гидазепам, амитриптилин и парацетамол.

Ключевые слова: суицид, самоотравление, мужчины, женщины, время суток.

STATISTICAL ANALYSIS OF INCOMPLETE SELF−POISONING SUICIDE ATTEMPTS COMMITTED BY KHARKOVITES IN 2014

I. V. LINSKYI, E. H. MATUZOK, I. V. KARAMUSHKO, T. V. TKACHENKO, N. A. MALYKHINA, M. M. MARCHENKO, L. M. SITENKO

This article presents data about 113 cases of incomplete self−poisoning suicide attempts committed by residents of Kharkiv in 2014. Male to female ratio of attempts in the studied population was 1:2,32. Аnalgin, hidazepam, amitriptyline and paracetamol were most frequently used in order to commit suicide.

Key words: suicide, self−poisoning, men, women, the time of day.Скачать в формате PDF (477 KB)
Наверх