УСІ СТАТТІ ВИПУСКА

№1' 2019г.

Обсесивно-компульсивний розлад психіки: еволюційні зміни сприйняття цього феномена
Порушення здоров’я сім’ї в учасників бойових дій: феноменологія, механізми розвитку, психокорекція
Рівень психосоціального стресу у пацієнтів із цереброваскулярними захворюваннями
Залежність суб’єктивного переживання щастя від ціннісно-мотиваційних орієнтацій у сучасної студентської молоді
Міжособистісна поведінка молодих людей зі статусом дитини-інваліда у контексті їхньої життєвої перспективи та інтеграції у суспільство
Систематика копінг-стратегій при психоендокринному синдромі на тлі розповсюджених форм ендокринних порушень
Особливості екзистенційних переконань у хворих на психічні розлади
Особливості сприйняття та копінгу нозогенного стресу в осіб із іпохондричними симптомами після перенесених судинних катастроф
Хронобіологічні основи терапії афективних психічних розладів
Одонтофобічні реакції у дітей із різним рівнем психічного здоров’я: класифікація та клінічне наповнення
Роль нейробіологічної аугментації в лікуванні терапевтично резистентних депресій
Клініко-психопатологічна характеристика ремісій параноїдної шизофренії з епізодичним перебігом та шизоафективного розладу у контексті постманіфестних патоперсонологічних трансформацій (компаративний клініко-етологічний аналіз)
Комплексна реабілітація хворих на шизофренію, поєднану з цукровим діабетом 2-го типу (стратегія, принципи, завдання та методи терапії)
Ставлення до вербальних і невербальних звукових стимулів та час реакції на них як діагностичні маркери депресії пацієнтів
Референтні стосунки як чинник соціальної реадаптації жінок із психічними розладами
Клініко-дидактичні парадигми алкогольних амнезій та палімпсестів у наркології
Структурно-феноменологічний аналіз агресивності й ворожих реакцій у хворих з алкогольною залежністю та різним рівнем психосоціального стресу
Стан поведінкових патернів, асоційованих із інтернет-користуванням, у хворих на залежність від алкоголю
Наверх