Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 12, №1' 2017г.

ПСИХОТЕРАПИЯ

АРТ−ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПІДХІД У МЕДИКО−ПСИХОЛОГІЧНОМУ СУПРОВОДІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ

Канд. мед. наук А. Ю. СИДОРЕНКО
ДУ "Науково−практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України", Київ

Подано результати арт−терапевтичного підходу в роботі з дітьми із вродженими вадами серця, які очікують на операцію. Проаналізовано психоемоційний стан дітей та способи підвищення ефективності їх психологічної передопераційної підготовки, зокрема із застосуванням проективних тестів − малюнків "Неіснуюча тварина", "Моя сім'я" та спеціально розробленої книжки−розмальовки "Мій путівник здоров'я".

Ключові слова: арт−терапія, діти, вроджені вади серця.

АРТ−ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В МЕДИКО−ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА

А. Ю. СИДОРЕНКО

Представлены результаты арт−терапевтического подхода в работе с детьми с врожденными пороками сердца, которые ожидают операцию. Проанализированы психоэмоциональное состояние детей и способы повышения эффективности их психологической предоперационной подготовки, в частности с использованием проективных тестов − рисунков "Несуществующее животное", "Моя семья" и специально разработанной книжки−раскраски "Мой путеводитель здоровья".

Ключевые слова: арт−терапия, дети, врожденные пороки сердца.

ART THERAPY APPROACH IN MEDICAL PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS

A. YU. SYDORENKO

The article presents the results of art therapeutic approach in the work with children, with congenital heart defects waiting for heart surgery. The psychoemotional state of the children and methods to improve their psychological preoperative preparation in particular using project tests − drawings An Unreal Animal, My Family and specially developed coloring book My Health Guide are analyzed.

Key words: art therapy, children, congenital heart defects.Скачать в формате PDF (345 KB)
Наверх