Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 9, №3' 2014г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ІНТЕГРАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В СИСТЕМУ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ ІЗ ТЯЖКИМИ СОМАТИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Д-р мед. наук, проф. М. В. МАРКОВА1, канд. мед. наук І. Р. МУХАРОВСЬКА2, д-р мед. наук, доц. О. В. ПІОНТКОВСЬКА1, 3
1 Харківська медична академія післядипломної освіти, 2 Київський міський клінічний онкологічний центр, 3 КЗОЗ "Обласна дитяча клінічна лікарня № 1", Харків

Доведено актуальність створення багаторівневої системи психоосвітніх, психокорекційних і тренінгових заходів для онкологічних пацієнтів та медичних працівників на основі їх взаємодії в лікувальному процесі на етапах протипухлинної терапії як необхідної складової компле−ксного підходу до надання допомоги хворому, що орієнтована на підвищення якості його життя, ефективність терапії та сприяння професійній адаптації медперсоналу.

Ключові слова: медична психологія, онкологічний хворий, лікувальний процес.

ИНТЕГРАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМУ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ТЯЖЕЛЫМИ СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Д-р мед. наук, проф. М. В. МАРКОВА1, канд. мед. наук І. Р. МУХАРОВСЬКА2, д-р мед. наук, доц. О. В. ПІОНТКОВСЬКА1, 3

Доказана актуальность создания многоуровневой системы психообразовательных, психокоррекционных и тренинговых мероприятий для онкологических пациентов и медицинских работников на основе их взаимодействия в лечебном процессе на этапах противоопухолевой терапии как необходимой составляющей комплексного подхода к оказанию помощи пациенту, ориентированной на повышение качества его жизни, эффективность терапии и содействие профессиональной адаптации.

Ключевые слова: медицинская психология, онкологический больной, лечебный процесс.

INTEGRATION OF MEDICAL PSYCHOLOGY IN MEDICAL CARE SYSTEM FOR PATIENTS WITH SEVERE PHYSICAL ILLNESS AS A PREREQUISITE OF TREATMENT PROCESS OPTIMIZATION

M. V. MARKOVA, I. R. MUKHAROVSKA, O. V. PIONTKOVSKA

Urgency of creating staged psychoeducation, psychorrection and training system for cancer patients and health professionals on the basis of their interaction in the treatment process at the stages of antitumor therapy as a necessary component of a comprehensive approach to patient care, focused on improving the quality of life, effectiveness of treatment and promotion of professional adaptation was proven.

Key words: medical psychology, cancer patients, healing process.Скачать в формате PDF (157 KB)
Наверх