Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 9, №2' 2014г.

ПСИХИАТРИЯ

ДІАГНОСТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ ВИРАЖЕНОСТІ АДИКТИВНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ ІЗ НАСЛІДКАМИ ЧЕРЕПНО−МОЗКОВИХ ТРАВМ

Д. М. ВОЛОШИНА
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна,ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», Харків

Комплексно вивчено адиктивний статус пацієнтів із психопатологічними наслідками черепно−мозкових травм за допомогою системи AUDIT−подібних тестів. Дослідження проведено із підрахунком частот розладів, пов’язаних із «вживанням» адиктивних об’єктів та визначенням діагностичної значущості вираженості адиктивних розладів у хворих із наслідками черепно−мозкових травм.

Ключові слова: психопатологічні наслідки черепно−мозкової травми, AUDIT−подібні тести, адиктивний статус, діагностичні маркери.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ВЫРАЖЕННОСТИ АДДИКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЧЕРЕПНО−МОЗГОВЫХ ТРАВМ

Д. Н. ВОЛОШИНА

Комплексно изучен аддиктивный статус пациентов с психопатологическими последствиями черепно−мозговых травм с помощью системы AUDIT−подобных тестов. Исследование проводилось с подсчетом частот расстройств, связанных с «употреблением» аддиктивных объектов и определением диагностической значимости выраженности аддиктивных расстройств у больных с последствиями черепно−мозговых травм.

Ключевые слова: психопатологические последствия черепно−мозговой травмы, AUDIT−подобные тесты, аддиктивный статус, диагностические маркеры.

DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF ADDICTIVE DISORDERS SEVERITY IN PATIENTS WITH TRAUMATIC BRAIN INJURY SEQUELAE

D. N. VOLOSHYNA

The addictive status of patients with psychopathological sequelae of traumatic brain injury was comprehensively investigated using audit−like tests. The study was conducted by counting the frequency of disorders associated with the use of addictive objects and determining the diagnostic significance of severity of addictive disorders in patients with sequelae of traumatic brain injury.

Key words: psychopathologic sequelae of traumatic brain injury, AUDIT−like tests, addictive status, diagnostic markers.Скачать в формате PDF (215 KB)
Наверх