Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 9, №2' 2014г.

ПСИХИАТРИЯ

КЛІНІЧНА СТРУКТУРА НЕПСИХОТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПСИХІЧНОЇ СФЕРИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ СОМАТИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Канд. мед. наук Б. С. ФЕДАК
КПОЗ «Обласна клінічна лікарня − Центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф», Харків

Визначено порушення психічної сфери у хворих, які перенесли гострі стани терапевтичного профілю. Стратифікація структури психопатологічних симптомів дала змогу систематизувати їх в чотири варіанти нозогеннообумовлених реакцій психічної дезадаптації: астенічний, тривожний, субдепресивний, соматоформний. Це послужило підґрунтям для визначення об’єктів психотерапевтичної корекції у процесі медико−психологічного супроводу.

Ключові слова: психічні розлади, соматичні захворювання, нозогеннообумовлені реакції психічної дезадаптації.

КЛИНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НЕПСИХОТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПСИХИЧЕСКОЙ СФЕРЫ У ПАЦИЕНТОВ С СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Б. С. ФЕДАК

Определены нарушения психической сферы у больных, перенесших острые состояния терапевтического профиля. Стратификация структуры психопатологических симптомов позволила систематизировать их в четыре варианта нозогеннообусловленных реакций психической дезадаптации: астенический, тревожный, субдепрессивный, соматоформный. Это послужило основой для определения объектов психотерапевтической коррекции в процессе медико−психологического сопровождения.

Ключевые слова: психические расстройства, соматические заболевания, нозогеннообусловленные реакции психической дезадаптации.

CLINICAL STRUCTURE OF NONPSYCHOTIC DISORDERS OF MENTAL SPHERE IN PATIENTS SOMATIC DISEASES

B. S. FEDAK

Mental disorders were identified in patients after acute inner disorders. Stratification of the structure of psychopathological symptoms allowed to systematize them in four variants of nosogenic reactions of mental deadaptation: asthenic, anxious, subdepressive, somatoform. It served as the basis for determining the objects in the psychological adjustment of medical and psychological support.

Key words: mental disorder, somatic diseases, nosogenic reactions of mental deadaptation.Скачать в формате PDF (168 KB)
Наверх