Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 9, №2' 2014г.

ПСИХОТЕРАПИЯ

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОКОРИГУЮЧИХ МЕТОДИК У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ АЛЕРГОДЕРМАТОЗИ

Канд. мед. наук Н. Ю. РЕЗНІЧЕНКО
КУ «Запорізький обласний шкірно−венерологічний клінічний диспансер»

У хворих на хронічні алергодерматози встановлено достовірно вищі рівні ситуативної й особистісної тривожності, невротизації та депресії порівняно з групою здорових чоловіків. Використання ноотропних препаратів і аутогенних тренінгів у поєднанні з базовою терапією алергодерматозів сприяло покращанню клінічної картини захворювання та якості життя хворих.

Ключові слова: хронічні алергодерматози, лікування, ноотропні препарати, аутогенний тренінг.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОКОРРИГИРУЮЩИХ МЕТОДИК В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗАМИ

Н. Ю. РЕЗНИЧЕНКО

У больных хроническими аллергодерматозами установлены достоверно более высокие уровни ситуативной и личностной тревожности, невротизации и депрессии в сравнении с группой здоровых мужчин. Применение ноотропных препаратов и аутогенных тренингов в комбинации с базовой терапией аллергодерматозов способствовало улучшению клинической картины заболевания и качества жизни больных.

Ключевые слова: хронические аллергодерматозы, лечение, ноотропные препараты, аутогенный тренинг.

EXPERIENCE OF PSYCHOCORRECTIVE METHODS APPLICATION TO TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC ALLERGIC DERMATOSES

N. YU. REZNICHENKO

Significantly higher levels of trait and situational anxiety, neurotization and depression were determined in patients with chronic allergic dermatoses in comparison with the group of healthy men. The use of nootropic medications and autogenous training in combination with the basic therapy for allergic skin diseases improved the clinical picture of the disease and life quality.

Key words: chronic allergic dermatoses, treatment, nootropic medications, autogenous training.Скачать в формате PDF (185 KB)
Наверх