Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 9, №2' 2014г.

ПСИХОЛОГИЯ

ВПЛИВ МЕДИКО−ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ НА ДИНАМІКУ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ПІДЛІТКІВ ІЗ СОМАТОФОРМНОЮ ВЕГЕТАТИВНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ СЕРЦЕВО−СУДИННОЇ СИСТЕМИ НА ЕТАПІ СТАЦІОНАРНОГО ЛІКУВАННЯ

Д-р мед. наук проф. М. В. МАРКОВА1, Н. Ю. ВЕНЬОВЦЕВА1, 2
1Харківська медична академія післядипломної освіти,2Дитяча клінічна лікарня № 6, Київ

Вивчено вплив медико−психологічного супроводу у формі психотерапевтичних заходів на психоемоційний стан підлітків із соматоформною вегетативною дисфункцієй сердечно−судинної системи. Виявлено, що на момент виписки у пацієнтів, які брали участь у психотерапевтичному процесі, показники психоемоційного стану були статистично достовірно кращими порівняно із тими, які проходили звичайний (медикаментозний) курс лікування. Це свідчить про необхідність медико−психологічного супроводу підлітків для швидшого та ефективнішого покращання їхнього соматичного і психологічного стану.

Ключові слова: медико−психологічний супровід, психотерапія, соматоформна вегетативна дисфункція, підлітки, психоемоційний стан, динаміка.

ВЛИЯНИЕ МЕДИКО−ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ НА ДИНАМИКУ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОДРОСТКОВ С СОМАТОФОРМНОЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ СЕРДЕЧНО−СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ НА ЭТАПЕ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ

М. В. МАРКОВА, Н. Ю. ВЕНЕВЦЕВА

Изучено влияние медико−психологического сопровождения в форме психотерапевтических мероприятий на психоэмоциональное состояние подростков, страдающих соматоформной вегетативной дисфункцией сердечно−сосудистой системы. Обнаружено, что на момент выписки у пациентов, которые принимали участие в психотерапевтическом процессе, показатели психоэмоционального состояния оказались статистически достоверно лучшими по сравнению с теми, которые проходили обычный (медикаментозный) курс лечения. Это свидетельствует о необходимости медико−психологического сопровождения подростков для более эффективного и быстрого улучшения их соматического и психологического состояния.

Ключевые слова: медико−психологическое сопровождение, психотерапия, соматоформная вегетативная дисфункция, подростки, психоэмоциональное состояние, динамика.

THE IMPACT OF MEDICAL PSYCHOLOGICAL SUPPORT ON THE DYNAMICS OF PSYCHOEMOTIONAL STATE OF ADOLESCENTS WITH SOMATOFORM VEGETATIVE DYSFUNCTION OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM AT THE STAGE OF HOSPITAL TREATMENT

M. V. MARKOVA, N. YU. VENOVTSEVA

The effect of medical psychological support in the form of psychotherapeutic interventions on the psychoemotional state of adolescents with somatoform vegetative dysfunction of the cardiovascular system was investigated. It was found that on discharge the patients who participated in the psychotherapeutic process demonstrated significantly better indicators of mental and emotional state than those who were administered standard (medical) treatment. This demonstrates the need for medical psychological support of adolescents for more effective and rapid improvement of their somatic and psychological condition.

Key words: medical and psychological support, psychotherapy, somatoform vegetative dysfunction, adolescents, psychoemotional state, dynamics.Скачать в формате PDF (222 KB)
Наверх