Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 9, №2' 2014г.

ПСИХОЛОГИЯ

КЛІНІКО−ОРГАНІЗАЦІЙНІ Й ЗМІСТОВНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ ІЗ НЕПСИХОТИЧНИМИ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ ВНАСЛІДОК ЧАСТКОВОЇ ВТРАТИ ЗОРУ ТРАВМАТИЧНОГО ГЕНЕЗУ

Канд. мед. наук Ц. Б. АБДРЯХІМОВА
Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ

На основі клініко−психопатологічного і психодіагностичного обстеження 200 хворих із непсихотичними психічними розладами внаслідок часткової втрати зору травматичного генезу наведено клініко−організаційні і змістовні аспекти їх комплексної медичної допомоги. Визначено основні напрями психотерапевтичного втручання: психодіагностика, психотерапевтична корекція, психотерапевтична підтримка, психоосвіта, психопрофілактика.

Ключові слова: часткова втрата зору травматичного генезу, непсихотичні психічні розлади, комплексна медична допомога.

КЛИНИКО−ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С НЕПСИХОТИЧЕСКИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ ВСЛЕДСТВИЕ ЧАСТИЧНОЙ ПОТЕРИ ЗРЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА

Ц. Б. АБДРЯХИМОВА

На основе клинико−психопатологического и психодиагностического обследования 200 больных с непсихотическими психическими расстройствами вследствие частичной потери зрения травматического генеза приведены клинико−организационные и содержательные аспекты их комплексной медицинской помощи. Определены основные направления психотерапевтического вмешательства: психодиагностика, психотерапевтическая коррекция, психотерапевтическая поддержка, психообразование, психопрофилактика.

Ключевые слова: частичная потеря зрения травматического генеза, непсихотические психические расстройства, комплексная медицинская помощь.

CLINICAL ORGANIZATIONAL AND CONCEPTUAL ASPECTS OF COMPLEX MEDICAL AID TO PATIENTS WITH NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS DUE TO PARTIAL LOSS OF VISION OF TRAUMATIC ORIGIN

TS. B. ABDRYAHIMOVA

Based on clinical psychopathological and psychodiagnostic examination of 200 patients with nonpsychotic mental disorders due to partial loss of vision of traumatic origin clinical−organizational and conceptual aspects of the complex medical aid were determined. The basic directions of psychotherapeutic intervention (psychodiagnosis, psychotherapeutic correction, psychotherapeutic support, psychoeducation, psychoprevention) were identified.

Key words: partial loss of vision of traumatic origin, nonpsychotic mental disorders, complex medical aid.Скачать в формате PDF (163 KB)
Наверх