Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 9, №1' 2014г.

ПСИХИАТРИЯ

СТИЛІ ВИХОВАННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ПСИХО− І СОМАТОСЕКСУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПАЦІЄНТІВ ІЗ БІПОЛЯРНИМ АФЕКТИВНИМ РОЗЛАДОМ

Д-р мед. наук проф. О. Г. ЛУЦЕНКО, Д. О. ЛІСОВИК
Харківська медична академія післядипломної освіти

Розглянуто проблему поширеності та розвитку біполярного афективного розладу. Визначено особливості сомато− і психосексуального розвитку, негативний характер взаємовідносин в родині, порушення статевого виховання як передумови виникнення біполярного афективного розладу в дорослому віці.

Ключові слова: біполярний афективний розлад, стилі виховання, сомато− і психосексуальний розвиток, жінки, чоловіки.

СТИЛИ ВОСПИТАНИЯ, ОСОБЕННОСТИ ПСИХО− И СОМАТОСЕКСУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПАЦИЕНТОВ С БИПОЛЯРНЫМ АФФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ

А. Г. ЛУЦЕНКО, Д. А. ЛИСОВИК

Рассмотрена проблема распространения и развития биполярного аффективного расстройства. Определены особенности сомато− и психосексуального развития, негативный характер взаимоотношений в семье, нарушения полового воспитания как предпосылки возникновения биполярного аффективного расстройства во взрослом возрасте.

Ключевые слова: биполярное аффективное расстройство, стили воспитания, сомато− и психосексуальное развитие, женщины, мужчины.

EDUCATION STYLES, FEATURES OF PSYCHO− AND SOMATOSEXUAL DEVELOPMENT OF PATIENTS WITH BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER

A. G. LUTSENKO, D. A. LISOVIK

The problem of the spread and development of bipolar affective disorder is discussed. The features of somatic and psychosexual development, negative family relationships, disorders of sex education as predictors of bipolar affective disorder in adulthood were determined.

Key words: bipolar affective disorder, education styles, somato− and psychosexual development, women, men.Скачать в формате PDF (198 KB)
Наверх