Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 9, №1' 2014г.

ПСИХОЛОГИЯ

ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ СІМ'Ї ЗА БЕЗПЛІДДЯ У ЧОЛОВІКІВ

В. В. ХОРЖЕВСЬКИЙ
Харківська медична академія післядипломної освіти

Представлено результати вивчення особистісних особливостей, сексуальної поведінки, типів виховання у батьківській родині, взаємозв'язку між типами акцентуацій і характером виховання, стану міжособистісних стосунків у шлюбі, в якому чоловік хворіє на безпліддя.

Ключові слова: екскреторно−токсичне, секреторне безпліддя у чоловіків, особистісні особливості, сексуальна мотивація, типи виховання, функції сім'ї, типи шлюбу, сексуальна поведінка.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ СЕМЬИ ПРИ БЕСПЛОДИИ У МУЖЧИНЫ

В. В. ХОРЖЕВСКИЙ

Представлены результаты изучения личностных особенностей сексуального поведения, типов воспитания в родительской семье, взаимосвязи между типами акцентуаций и характером воспитания, состояния межличностных отношений в браке, в котором мужчина страдает бесплодием.

Ключевые слова: экскреторно−токсическое, секреторное бесплодие у мужчин, личностные особенности, сексуальная мотивация, типы воспитания, функции семьи, типы брака, сексуальное поведение.

DETERMINING THE MECHANISMS OF FAMILY PERFORMANCE DISORDER DEVELOPMENT IN MEN WITH INFERTILITY

V. V. HORZHEVSKY

The results of study of personal sexual behavior, types of education in the parental home, the relationship between the types of accentuation and character of education, the state of interpersonal relationships in couple, in which the man suffers from infertility, are presented.

Key words: excretory−toxic, secretory infertility in men, personality traits, sexual motivation, types of education, family functions, types of marriage, sexual behavior.Скачать в формате PDF (208 KB)
Наверх