Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 9, №1' 2014г.

ПСИХОЛОГИЯ

ІНДИВІДУАЛЬНО−ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ З АДИКТИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ

Т. В. СИНІЦЬКА
Харківська медична академія післядипломної освіти,Український науково−дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ

Розглянуто психологічні особливості студентів з адиктивною поведінкою. Порівняно індивідуально−психологічні характеристики студентів із різними рівнями проявів адикцій.

Ключові слова: адиктивна поведінка, адикція, психоактивні речовини, студентська молодь.

ИНДИВИДУАЛЬНО−ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ С АДДИКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

Т. В. СИНИЦКАЯ

Рассмотрены психологические особенности студентов с аддиктивным поведением. Сравниваются индивидуально−психологические характеристики студентов с различными уровнями проявлений аддикций.

Ключевые слова: аддиктивное поведение, аддикция, психоактивные вещества, студенческая молодежь.

INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE ADDICTIVE STUDENTS CONDUCT

T. V. SINITSKAYA

The psychological characteristics of students with addictive behavior are discussed. Individual psychological characteristics of students with different levels of addictive behavior manifestations were compared.

Key words: addictive behavior, addiction, substance use, students.Скачать в формате PDF (243 KB)
Наверх