Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 9, №1' 2014г.

ПСИХОЛОГИЯ

МОДЕЛЬ МЕДИКО−ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПІДЛІТКІВ ІЗ ОЖИРІННЯМ

О. Е. БЄЛЯЄВА1, д-р мед. наук проф. М. В. МАРКОВА2
1ДУ "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН", Харків,2Харківська медична академія післядипломної освіти

Подано модель і основні етапи медико−психологічного супроводу підлітків із ожирінням в умовах стаціонарного лікування. На основі аналізу результатів психодіагностічного дослідження виділено мішені психокорекційного втручання. Визначено напрями роботи з батьками підлітків із ожирінням для залучення сімейних ресурсів підтримки комплаєнтності.

Ключові слова: підлітки, ожиріння, психологічний супровід.

МОДЕЛЬ МЕДИКО−ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С ОЖИРЕНИЕМ

Е. Э. БЕЛЯЕВА, М. В. МАРКОВА

Представлена модель и основные этапы медико−психологического сопровождения подростков с ожирением в условиях стационарного лечения. На основе анализа результатов психодиагностического исследования выделены мишени психокоррекционного вмешательства. Определены направления работы с родителями подростков с ожирением для привлечения семейных ресурсов поддержки комплайентности.

Ключевые слова: подростки, ожирение, психологическое сопровождение.

THE MODEL OF MEDICAL PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR ADOLESCENTS WITH OBESITY

O. E. BELYAEVA, M. V. MARKOVA

This paper presents the model of medical and psychological support for adolescents with obesity during in−patient treatment. Psychodiagnostic investigation allowed to identify the targets of psychocorrection intervention. The areas of work with the parents of adolescents with obesity were identified for involvement of the family resources to strengthening of compliance.

Key words: adolescents, obesity, psychological management.Скачать в формате PDF (279 KB)
Наверх