Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 8, №4' 2013г.

ПСИХИАТРИЯ

НАРУШЕНИЯ СНА У ЖЕНЩИН, РОДИВШИХ НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА

Н. И. ЗАВГОРОДНЯЯ
Харківський національний медичний університет

Рассмотрена проблема нарушений сна женщин, родивших недоношенного ребенка. Изучены клинические особенности качественных и количественных нарушений физиологического течения сна, а также сновидений в зависимости от варианта диагностированного расстройства адаптации.

Ключевые слова: нарушения сна, роженица, расстройство адаптации.

ПОРУШЕННЯ СНУ У ЖІНОК, ЯКІ НАРОДИЛИ НЕДОНОШЕНУ ДИТИНУ

Н. І. ЗАВГОРОДНЯ

Розглянуто проблему порушень сну у жінок, що народили недоношену дитину. Вивчено клінічні особливості якісних та кількісних порушень фізіологічного перебігу сну, а також сновидінь залежно від варіанту діагностованого розладу адаптації.

Ключові слова: порушення сну, породілля, розлад адаптації.

SLEEP DISORDERS IN WOMEN WHO DELIVERED A PREMATURE BABY

N. I. ZAVGORODNIA

The article considers the problem of sleep disorders in women who delivered a premature baby. The clinical features of qualitative and quantitative disorders of sleep physiological course as well as dreams depending on the variant of the diagnosed adaptation disorder were investigated.

Key words: sleep disorders, new mother, adaptation disorder.Скачать в формате PDF (143 KB)
Наверх