Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 8, №3' 2013г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ КАРТИНИ ХВОРОБИ ПАЦІЄНТІВ ІЗ НАБУТИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЗОРУ

Канд. психол. наук доц. В. А. ГУПАЛОВСЬКА1, канд. мед. наук О. О. ОЧЕРЕТНА2
1Львівський національний університет ім. Івана Франка,2Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова

Сформовано структуру внутрішньої картини хвороби пацієнтів із набутими захворюваннями зору, виділено блоки адаптивних та дезадаптивних типів ставлення до хвороби, їхні вікові особливості та відмінності. Виявлено, що у внутрішній картині хвороби переважають гармонійний, сензитивний та ергопатичний типи ставлення до хвороби.

Ключові слова: внутрішня картина хвороби, типи ставлення до хвороби, набуті захворювання зору.

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЗРЕНИЯ

В. А. ГУПАЛОВСКАЯ, Е. А. ОЧЕРЕТНАЯ

Сформирована структура внутренней картины болезни пациетов с приобретенными заболеваниями зрения, выделены блоки адаптивных и дезадаптивных типов отношения к болезни, их возрастные особенности и отличия. Выявлено, что во внутренней картине болезни преобладают гармоничный, сенситивный и эргопатичный типы отношения к болезни.

Ключевые слова: внутренняя картина болезни, типы отношения к болезни, приобретенные заболевания зрения.

THE FEATURES AN INTERNAL PICTURE OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH ACQUIRED DISEASES OF VISION

V. A. GUPALOVSKAYA, E. A. OCHERETNAYA

The structure of inner picture of the disease in patients with acquired diseases of vision, was formed. The blocks of adaptive and maladaptive types of attitude to the disease, their age−specific features and differences were distinguished. It was revealed that harmonious, sensitive and ergopathic types of attitude to the disease dominated the internal picture of the disease.

Key words: internal picture of the disease, types of attitude to the disease, acquired diseases of vision.Скачать в формате PDF (186 KB)
Наверх