Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 8, №3' 2013г.

СЕКСОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ СЕКСУАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПРОСТАТИТ

Д-р мед. наук проф. О. Г. ЛУЦЕНКО, В. О. КРИВИЦЬКИЙ
Харківська медична академія післядипломної освіти

Подано результати вивчення особливостей психічного стану, спрямованості особистості, психосексуальних типів, організації сексуальної поведінки у хворих на хронічний простатит.

Ключові слова: хронічний простатит, психічний стан, спрямованість особистості, психосексуальні типи, сексуальна поведінка, сексуальні фантазії.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ

А. Г. ЛУЦЕНКО, В. А. КРИВИЦКИЙ

Представлены результаты изучения особенностей психического состояния, направленности личности, психосексуальних типов, организации сексуального поведения у больных с хроническим простатитом.

Ключевые слова: хронический простатит, психическое состояние, направленность личности, психосексуальные типы, сексуальное поведение, сексуальные фантазии.

PECULIARITIES OF THE EMOTIONAL STATE AND ORGANIZATION OF SEXUAL BEHAVIOR IN PATIENTS WITH CHRONIC PROSTATITIS

A. G. LUTSENKO, V. A. KRIVITSKY

The findings of investigation of the characteristics of mental state, personality orientation, psychosexual types, organization of sexual behavior in patients with chronic prostatitis are presented.

Key words: chronic prostatitis, mental state, personality orientation, psychosexual types, sexual behavior, sexual fantasies.Скачать в формате PDF (207 KB)
Наверх