Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 8, №3' 2013г.

ПСИХИАТРИЯ

ПОТЕНЦІЮЮЧА ПСИХОТЕРАПІЯ ТА МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ РОЗЛАДІВ ПСИХІЧНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ ІЗ РІЗНИМИ ФОРМАМИ ДИТЯЧОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ

Д-р мед наук проф. І. Б. ДАЦЕНКО1, В. С. СПАСІБУХОВА2
1Харківська медична академія післядипломної освіти,2Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України, Київ

Докладно висвітлено авторську систему комплексного застосування немедикаментозних та медикаментозних методів для корекції розладів психічної сфери дітей із різними формами дитячого церебрального паралічу. Показано досить високий терапевтичний ефект використання цієї системи на практиці.

Ключові слова: дитячий церебральний параліч, розлади психічної сфери, психотерапія, абілітація.

ПОТЕНЦИРУЮЩАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ РАССТРОЙСТВ ПСИХИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА

И. Б. ДАЦЕНКО, В. С. СПАСИБУХОВА

Подробно освещена авторская система комплексного использования немедикаментозных и медикаментозных методов для коррекции расстройств психической сферы детей с различными формами детского церебрального паралича. Показан достаточно высокий терапевтический эффект применения этой системы на практике.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, расстройства психической сферы, психотерапия, абилитация.

POTENTIATING PSYCHOTHERAPY AND DRUG CORRECTION OF MENTAL DISORDERS IN CHILDREN WITH VARIOUS FORMS OF CEREBRAL PALSY

I. B. DATSENKO, V. S. SPASIBUKHOVA

The original system of integral use of non−drug and medical methods for the correction of mental disorders in children with various forms of cerebral palsy is described in detail. A good therapeutic effect of application of this system in practice is shown.

Key words: cerebral palsy, mental disorders, psychotherapy, habilitation.Скачать в формате PDF (175 KB)
Наверх