Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 8, №2' 2013г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ БАТЬКІВ ОНКОХВОРИХ ДІТЕЙ

Канд. мед. наук доц. О. В. ПІОНТКОВСЬКА
КЗОЗ "Обласна дитяча клінічна лікарня № 1", Харків

Виявлено фактори психічного дистресу, прояви та рівні психопатологічної симптоматики у батьків дітей із онкопатологією залежно від характеру процесу (добро− чи злоякісного) та гендеру на етапах первинної та повторної госпіталізацій онкохворої дитини до стаціонару. Психологічний стрес у батьків онкохворих дітей зумовлює необхідність організації та проведення заходів медико−психологічної допомоги.

Ключові слова: гендерні особливості, психопатологічні прояви, психічний дистрес, родина хворого, дитяча онкологія, медико−психологічна допомога.

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ОНКОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

О. В. ПИОНТКОВСКАЯ

Выявлены факторы психического дистресса, проявления и уровни психопатологической симптоматики у родителей детей с онкопатологией в зависимости от характера процесса (добро− или злокачественного) и гендера на этапах первичной и повторной госпитализаций онкобольного ребенка в стационар. Психологический стресс у родителей онкобольных детей обусловливает необходимость организации и проведения мероприятий медико−психологической помощи.

Ключевые слова: гендерные особенности, психопатологические проявления, психический дистресс, семья больного, детская онкология, медико−психологическая помощь.

GENDER ASPECTS OF MENTAL AND EMOTIONAL STATE OF THE PARENTS OF CHILDREN WITH CANCER

O. V. PIONTKOVSKAYA

The factors of mental distress, manifestations and levels of psychopathology in parents of children with cancer, depending on the nature of the process (benign or malignant) and gender at primary admission and re−admissions to the hospital of the child with cancer were revealed. Psychological stress in parents of children with cancer necessitates organization of activities for medical and psychological care.

Key words: gender characteristics, psychiatric manifestations, mental distress, family, patient, pediatric oncology, medical and psychological assistance.Скачать в формате PDF (217 KB)
Наверх