Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 8, №2' 2013г.

НАРКОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ САМОСПРИЙНЯТТЯ ЧОЛОВІКІВ, ЯКІ ХВОРІЮТЬ НА ХРОНІЧНИЙ АЛКОГОЛІЗМ

Д. В. ВОЗНИЙ
Одеський національний медичний університет

Наведено результати дослідження особливостей самооцінки чоловіків із хронічним алкоголізмом. Зроблено висновок про необхідність їх урахування при підготовці комплексної програми психологічної корекції у чоловіків із алкогольною залежністю і включення заходів, які сприятимуть підвищенню самооцінки у цієї категорії хворих.

Ключові слова: хронічний алкоголізм, самооцінка, самосприйняття.

ОСОБЕННОСТИ САМОВОСПРИЯТИЯ МУЖЧИН, БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ

Д. В. ВОЗНЫЙ

Приведены результаты исследования особенностей самооценки мужчин с хроническим алкоголизмом. Сделан вывод о необходимости их учета при подготовке комплексной программы психологической коррекции у мужчин с алкогольной зависимостью и включении мер, которые будут способствовать повышению самооценки у этой категории больных.

Ключевые слова: хронический алкоголизм, самооценка, самовосприятие.

THE FEATURES OF MEN WITH CHRONIC ALCOHOLISM

D. V. VOZNY

The results of investigation of self−esteem of men with chronic alcoholism are reported. The conclusion about the necessity to consider them at preparation of a complex program of psychological correction in men with alcohol addiction and inclusion of the measures that will enhance self−esteem of these patients was made.

Key words: chronic alcoholism, self−esteem, self−perception.Скачать в формате PDF (163 KB)
Наверх