Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 8, №2' 2013г.

НАРКОЛОГИЯ

ТЕХНОЛОГІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА АЛКОГОЛЬНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ ІНГІБІТОРАМИ АЦЕТАЛЬДЕГІДДЕГІДРОГЕНАЗИ

К. А. АРТЕМЧУК
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", Харків

Наведено матеріали комплексного порівняльного дослідження трьох груп хворих на алкогольну залежність у процесі тривалого лікування препаратами сенсибілізуючої дії − дисульфірамом і ціанамідом. Представлено дизайн роботи, анамнестичні та клінічні характеристики пацієнтів.

Ключові слова: алкогольна залежність, терапевтична резистентність, препарати сенсибілізуючої дії, динаміка стану хворих у процесі лікування.

ТЕХНОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ ИНГИБИТОРАМИ АЦЕТАЛЬДЕГИДДЕГИДРОГЕНАЗЫ

К. А. АРТЕМЧУК

Приведены материалы комплексного сравнительного исследования трех групп больных алкогольной зависимостью в процессе длительного лечения препаратами сенсибилизирующего действия − дисульфирамом и цианамидом. Представлены дизайн работы, анамнестические и клинические характеристики пациентов.

Ключевые слова: алкогольная зависимость, терапевтическая резистентность, препараты сенсибилизирующего действия, динамика состояния больных в процессе лечения.

TECHNOLOGY AND THE RESULTS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH ALCOHOL ADDICTION USING INHIBITORS OF ACETALDEHYDE DEHYDROGENASE

K. A. ARTEMCHUK

A comprehensive comparative study of three groups of patients with alcohol addiction in the process of long−term treatment with sensitizing drugs (disulfiram and cyanamide) is reported. The work design, history and clinical characteristics of the patients are presented.

Key words: alcohol addiction, therapeutic resistance, sensitization drugs, dynamics of the patients during treatment.Скачать в формате PDF (375 KB)
Наверх