Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 8, №2' 2013г.

ПСИХИАТРИЯ

ЕМОЦІЙНІ РОЗЛАДИ ЯК ЧИННИК НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ КАРДІОХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ

Канд. мед. наук А. Ю. КАСЬЯНОВА, К. А. РЕВЕНКО, канд. мед. наук О. Д. БАБЛЯК
ДУ "Науково−практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України", Київ

Дослідженo особливості емоційного стану пацієнтів із низькою якістю життя через рік після клапанозберігаючих операцій. Проведено кореляційний аналіз фізичного та психічного стану 28 пацієнтів із якістю життя у віддаленому післяопераційному періоді.

Ключові слова: тривожно−депресивні розлади, низька якість життя, операції на серці.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА КАК ПРИЧИНА НИЗКОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

А. Ю. КАСЬЯНОВА, К. А. РЕВЕНКО, О. Д. БАБЛЯК

Исследованы особенности эмоционального состояния пациентов с низким качеством жизни через год после клапаносохраняющих операций. Проведен корреляционний анализ физического и психического состояния 28 пациентов с качеством жизни в отдаленном послеоперационном периоде.

Ключевые слова: тревожно−депрессивные расстройства, низкое качество жизни, операции на сердце.

EMOTIONAL DISORDERS AS A CAUSE OF POOR QUALITY OF LIFE IN PATIENTS AFTER CARDIAC SURGERY

A. YU. KASIANOVA, K. A. REVENKO, O. D. BABLIAK

The features of the emotional state of patients with low quality of life were investigated one year after valve−preserving surgery. Correlation analysis of the physical and mental state of 28 patients and the quality of life in the late post−operative period was done.

Key words: anxiety−depressive disorders, poor quality of life, heart surgery.Скачать в формате PDF (209 KB)
Наверх