Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 8, №2' 2013г.

ПСИХИАТРИЯ

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ ІЗ НЕВРОТИЧНИМИ РОЗЛАДАМИ

Д-р мед. наук проф. Н. О. МАРУТА, Г. Ю. КАЛЕНСЬКА, О. С. ЧЕРЕДНЯКОВА
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", Харків

Обстежено 68 пацієнтів із невротичними розладами (15 хворих на неврастенію, 29 − із соматоформним розладом та 29 − із тривожно−фобічним). Отримані результати дали змогу визначити загальні психофізіологічні особливості хворих із невротичними розладами, що виражалися у високих показниках ригідності, емоційної лабільності та пасивності. Визначено переважні типи темпераменту в пацієнтів із невротичними розладами: у хворих на неврастенію − флегматичний; у хворих із тривожно−фобічним розладом та соматоформною вегетативною дисфункцією − сангвінічний.

Ключові слова: невротичні розлади, ригідність, емоційна лабільність, пасивність, тип темпераменту.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ С НЕВРОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Н. А. МАРУТА, Г. Ю. КАЛЕНСКАЯ, Е. С. ЧЕРЕДНЯКОВА

Обследовано 68 пациентов с невротическими расстройствами (15 больных с неврастенией, 29 − с соматоформным расстройством и 29 − с тревожно−фобическим). Полученные результаты позволили выделить общие психофизиологические особенности больных с невротическими расстройствами, которые выражались в высоких показателях ригидности, эмоциональной лабильности и пассивности. Определены преобладающие типы темперамента у пациентов с невротическими расстройствами: у больных с неврастенией − флегматичный, у больных с тревожно−фобическим расстройством и соматоформной вегетативной дисфункцией − сангвинический.

Ключевые слова: невротические расстройства, ригидность, эмоциональная лабильность, пассивность, тип темперамента.

PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH NEUROTIC DISORDERS

N. A. MARUTA, G. YU. KALENSKAYA, E. S. CHEREDNIAKOVA

The study involved 68 patients with neurotic disorders (15 patients with neurasthenia, 29 with somatoform disorder and 29 with anxiety−phobic disorders). The obtained findings allowed to identify common physiological characteristics of patients with neurotic disorders, which were expressed in terms of high rigidity, emotional lability, and passivity. Predominant types of temperament were identified in patients with neurotic disorders: in patients with neurasthenia − phlegmatic, in patients with anxiety−phobic disorders and somatoform vegetative dysfunction − sanguine.

Key words: neurotic disorders, rigidity, emotional lability, passivity, type of temperament.Скачать в формате PDF (173 KB)
Наверх