Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 8, №1' 2013г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ ЛІКАРІВ−ОНКОЛОГІВ

О. С. СУДАКОВА
Донецький інститут Міжрегіональної академії управління персоналом

Представлено результати дослідження синдрому емоційного вигоряння у лікарів−онкологів у процесі їхньої професійної діяльності. Встановлено, що синдром емоційного вигоряння тісно пов'язаний із процесами самоактуалізації особистості, її смисложиттєвими орієнтаціями, професійною мотивацією, особливостями професійної адаптації.

Ключові слова: синдром емоційного вигоряння, професійна адаптація, особистісна деформація, емоційне виснаження, лікарі−онкологи.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ВРАЧЕЙ−ОНКОЛОГОВ

Е. С. СУДАКОВА

Представлены результаты исследования синдрома эмоционального выгорания у врачей−онкологов в процессе их профессиональной деятельности. Установлено, что синдром эмоционального выгорания тесно связан с процессами самоактуализации личности, ее смысложизненными ориентациями, профессиональной мотивацией, особенностями профессиональной адаптации.

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, профессиональная адаптация, личностная деформация, эмоциональное истощение, врачи−онкологи.

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF EMOTIONAL BURN−OUT SYNDROME IN ONCOLOGISTS

E. S. SUDAKOVA

The findings of investigation of emotional burn−out syndrome in oncologists are presented in the process of their professional activity. It was determined that emotional burn−out syndrome is closely connected with the processes of personality self−actualization, its sense of life orientation, professional motivation, peculiarities of professional adaptation.

Key words: emotional burn−out syndrome, professional adaptation, personality deformity, emotional exhaustion, oncologists.Скачать в формате PDF (215 KB)
Наверх