Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 8, №1' 2013г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПРОБЛЕМИ ПОВІДОМЛЕННЯ ДІАГНОЗУ І СПІЛКУВАННЯ З ОНКОХВОРОЮ ДИТИНОЮ ТА ЇЇ БАТЬКАМИ

Д-р мед. наук проф. М. В. Маркова1, канд. мед. наук доц. О. В. Піонтковська2, канд. мед. наук І. Р. Кужель3
1 Харківська медична академія післядипломної освіти,2 КЗОЗ "Обласна дитяча клінічна лікарня № 1", Харків,3 Київський міський клінічний онкологічний центр

Показано, що впровадження у клінічну практику дитячої онкології заходів, спрямованих на підвищення рівня знань про психологію хворого та його рідних, комунікативної компетентності,− одне з першочергових завдань медичної психоонкології.

Ключові слова: онкохворі діти, медичний персонал, повідомлення діагнозу.

ПРОБЛЕМЫ СООБЩЕНИЯ ДИАГНОЗА И ОБЩЕНИЯ С ОНКОБОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ И ЕГО РОДИТЕЛЯМИ

М. В. МАРКОВА, О. В. ПИОНТКОВСКАЯ, И. Р. КУЖЕЛЬ

Показано, что внедрение в клиническую практику детской онкологии мероприятий, направленных на повышение уровня знаний о психологии больного и его родных, коммуникативной компетентности,− одна из первоочередных задач медицинской психоонкологии.

Ключевые слова: онкобольные дети, медицинский персонал, сообщение диагноза.

PROBLEMS OF TELLING THE DIAGNOSIS AND COMMUNICATION WITH THE CHILD WITH CANCER AND HIS/HER PARENTS

M. V. MARKOVA, O. V. PIONTKOVSKAYA, I. R. KUZHEL

It is shown that introduction to the clinical practice of pediatric oncology of the measures aimed at improvement of the level of knowledge about the psychology of the patient and his/her relatives and communicative competence is one of the primary tasks of medical psychooncology.

Key words: children with cancer, medical staff, telling the diagnosis.Скачать в формате PDF (199 KB)
Наверх