Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 8, №1' 2013г.

ПСИХИАТРИЯ

ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕНОСТІ ОСНОВНИХ КЛІНІКО−ПСИХОПАТОЛОГІЧНИХ ФЕНОМЕНІВ НЕПСИХОТИЧНИХ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ У ОСІБ ІЗ ВТРАТОЮ ЗОРУ ТРАВМАТИЧНОГО ГЕНЕЗУ

Канд. мед. наук доц. Ц. Б. АБДРЯХІМОВА
Український науково−дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ

На основі клініко−психопатологічного і психодіагностичного обстеження 400 хворих із частковою втратою зору травматичного генезу встановлено особливості об'єктивної оцінки наявності та вираженості депресивних і тривожних проявів у даного контингенту пацієнтів.

Ключові слова: часткова втрата зору травматичного генезу, непсихотичні психічні розлади.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕННОСТИ ОСНОВНЫХ КЛИНИКО−ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ФЕНОМЕНОВ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ С ПОТЕРЕЙ ЗРЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА

Ц. Б. АБДРЯХИМОВА

На основе клинико−психопатологического и психодиагностического обследования 400 больных с частичной потерей зрения травматического генеза установлены особенности объективной оценки наличия и выраженности депрессивных и тревожных проявлений у данного контингента пациентов.

Ключевые слова: частичная потеря зрения травматического генеза, непсихотические психические расстройства.

THE PECULIARITIES OF MAIN CLINICAL PSCYCHOPATHOLOGICAL PHENOMENA AT NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS IN PERSONS WITH TRAUMATIC LOSS OF VISION

TS. B. ABDRIAKHIMOVA

Based on clinical psychopathological and psychodiagnostic investigation of 400 patients with partial loss of vision of traumatic origin the author determined the peculiarities of objective assessment of presence and degree of depressive and anxiety manifestations in this group of the patients.

Key words: partial loss of vision of traumatic origin, nonpsychotic mental disorders.Скачать в формате PDF (192 KB)
Наверх