Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 8, №1' 2013г.

ПСИХИАТРИЯ

РОЗЛАДИ СПЕКТРА АУТИЗМУ: ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА ПІДХОДИ ДО ТЕРАПІЇ

Н. Г. МІХАНОВСЬКА, д-р мед. наук проф. Г. М. КОЖИНА
ДУ "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України", Харків

Подано результати клініко−психопатологічного обстеження 352 дітей віком від трьох місяців до 10 років із перинатальним ураженням нервової системи, у яких в 11,36 % випадків діагностовано розлад аутистичного спектра (РАС). Описано клінічні симптоми РАС у віковому аспекті. Клінічний діагноз підтвердився результатами психометричного методу за допомогою шкали CARS.

Ключові слова: діти з перинатальним ураженням нервової системи, розлади аутистичного спектра, діагностика.

РАССТРОЙСТВА СПЕКТРА АУТИЗМА: ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ

Н. Г. МИХАНОВСКАЯ, А. М. КОЖИНА

Представлены результаты клинико−психопатологического обследования 352 детей в возрасте от трех месяцев до 10 лет с перинатальным поражением нервной системы, у которых в 11,36 % случаев диагностировано расстройство аутистического спектра (РАС). Описаны клинические симптомы РАС в возрастном аспекте. Клинический диагноз подтверждался результатами психометрического метода с помощью шкалы CARS.

Ключевые слова: дети с перинатальным поражением нервной системы, расстройства аутистического спектра, диагностика.

DISORDERS OF AUTISTIC SPECTRUM: PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND APPROACHES TO THERAPY

N. G. MIKHANOVSKAYA, A. M. KOZHINA

The findings of clinical psychopathological investigation of 352 children aged 3 months − 10 years with perinatal damage of the nervous system, in whom in 11,36 % of cases autistic spectrum disorder (ASD) was diagnosed, are presented. Clinical sings of ASD are described in age−drelated aspect. The clinical diagnosis was confirmed by the findings of psychometric method using CARS scale.

Key words: children with perinatal damage of the nervous system, autisctic spectrum disorders, diagnosis.Скачать в формате PDF (145 KB)
Наверх