Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 8, №1' 2013г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ОЖИРІННЯ У ПІДЛІТКІВ (огляд зарубіжної літератури)

О. Е. БЄЛЯЄВА
ДУ "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України", Харків

Подано аналіз зарубіжної наукової літератури з проблематики психологічних аспектів ожиріння у підлітків. Розглянуто провідні чинники, що обумовлюють особливості психологічного функціонування підлітків із ожирінням, позначаються на якості їхнього життя та впливають на ефективність лікування соматичного захворювання. Висвітлено сучасні тенденції включення психокорекційних заходів у реабілітаційні програми нормалізації ваги в підлітків.

Ключові слова: підлітки, ожиріння, психологічні особливості, психологічний супровід.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ОЖИРЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ (ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)

Е. Э. БЕЛЯЕВА

Представлен анализ зарубежной научной литературы по проблематике психологических аспектов ожирения у подростков. Рассмотрены ведущие факторы, обусловливающие особенности психологического функционирования подростков с ожирением, определяющие качество их жизни и влияющие на эффективность лечения соматического заболевания. Освещены современные тенденции включения психокоррекционных мероприятий в реабилитационные программы нормализации веса у подростков.

Ключевые слова: подростки, ожирение, психологические особенности, психологическое сопровождение.

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF OBESITY PROBLEM IN ADOLESCENTS (FOREIGN LITERATURE REVIEW)

O. E. BELIAYEVA

The author reviews foreign literature on psychological aspects of obesity in adolescents. Main factors promoting the peculiarities of psychological functioning of adolescents with obesity, influencing the quality of life and efficacy of treatment of somatic disease are featured. Modern tendencies of psychocorrection measures of rehabilitation programs of weight normalization in adolescents are featured.

Key words: adolescents, obesity, psychological peculiarities, psychological management.Скачать в формате PDF (189 KB)
Наверх