Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 7, №4' 2012г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

САМОПІЗНАННЯ В СТРУКТУРІ Я−КОНЦЕПЦІЇ У ХВОРИХ НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ

Канд. мед. наук М. В. САВІНА
Національний фармацевтичний університет, Харків

Вивчено особливості самопізнання у дітей, які страждають на дитячий церебральний параліч. Показано, що для таких дітей характерні конфліктний і нестійкий образ "Я", відсутність прагнення до досягнень, саморозвитку, переживання через обмеженість своїх можливостей і відмінність від інших людей, високий рівень тривожності, усвідомлення почуття неповноцінності.

Ключові слова: дитячий церебральний параліч, самопізнання.

САМОПОЗНАНИЕ В СТРУКТУРЕ Я−КОНЦЕПЦИИ У БОЛЬНЫХ ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

М. В. САВИНА

Изучены особенности самопознания у детей, страдающих детским церебральным параличом. Показано, что для таких детей характерны конфликтный и неустойчивый образ "Я", отсутствие стремления к достижениям, саморазвитию, переживания из−за ограниченности своих возможностей и отличия от других людей, высокий уровень тревожности, осознание чувства неполноценности.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, самопознание.

SELF−ACTUALIZATION IN THE STRUCTURE OF EGO CONCEPT IN PATIENTS WITH INFANTILE CEREBRAL PALSY

M. V. SAVINA

Peculiarities of self−actualization in children with infantile cerebral palsy were investigated. It is shown that these children are characterized by argumentative and unstable Ego image, absence of striving to achievements, self−development, worrying due to limited abilities and difference from the other, high level of anxiety, understanding of inferiority.

Key words: infantile cerebral palsy, self−actualization.Скачать в формате PDF (173 KB)
Наверх