Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 7, №4' 2012г.

ПСИХИАТРИЯ

СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ У ЛІКАРІВ−ОНКОЛОГІВ

О. С. СУДАКОВА
Донецький інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

Досліджено синдром емоційного вигоряння у професійній діяльності лікарів−онкологів. Охарактеризовано процес вигоряння, визначено основні причини, симптоми, стресогенні чинники його розвитку у цього контингента.

Ключові слова: синдром емоційного вигоряння, лікарі−онкологи, симптоми, стрес−фактори, емоційне виснаження, деформація.

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙ−ОНКОЛОГОВ

Е. С. СУДАКОВА

Исследован синдром эмоционального выгорания в профессиональной деятельности врачей−онкологов. Охарактеризован процесс выгорания, определены основные причины, симптомы, стрессогенные факторы его развития у данного контингента.

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, врачи−онкологи, симптомы, стресс−факторы, эмоциональное истощение, деформация.

PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF EMOTIONAL BURN−OUT SYNDROME IN ONCOLOGISTS

E. S. SUDAKOVA

Syndrome of emotional burn−out was investigated in professional activity of oncologists. The process of burn−out was characterized; main causes, signs, stressogenic factors of its development in this group were determined.

Key words: emotional burn−out syndrome, oncologists, signs, stress−factors, emotional exhaustion, deformity.Скачать в формате PDF (163 KB)
Наверх