Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 7, №4' 2012г.

ПСИХИАТРИЯ

ПСИХОДІАГНОСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНИХ РОЗЛАДІВ СЕРЕД ХВОРИХ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ ІЗ СОМАТИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Докт. мед. наук проф. Г. М. КОЖИНА, канд. мед. наук доц. В. І. КОРОСТІЙ, докт. мед. наук проф. В. Б. МИХАЙЛОВ, докт. мед. наук проф. О. Л. ТОВАЖНЯНСЬКА, докт. мед. наук проф. І. А. ГРИГОРОВА, канд. мед. наук доц. Ю. К. РЕЗУНЕНКО, Г. В. ПАРОВІНА
Харківський національний медичний університет

Вивчено патопсихологічні особливості когнітивних розладів серед хворих працездатного віку із соматичними захворюваннями. Встановлено нозоспецифічні особливості та розроблено психодіагностичні критерії когнітивних розладів у хворих із органічними та симптоматичними психічними захворюваннями внаслідок цереброваскулярних, серцево−судинних та ендокринних захворювань.

Ключові слова: когнітивні розлади, психодіагностика, органічні психічні розлади, мозковий інсульт, інфаркт міокарда, гіпотиреоз, цукровий діабет.

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ СРЕДИ БОЛЬНЫХ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА С СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

А. М. КОЖИНА, В. И. КОРОСТИЙ, В. Б. МИХАЙЛОВ, Е. Л. ТОВАЖНЯНСКАЯ, И. А. ГРИГОРОВА, Ю. К. РЕЗУНЕКНКО, А. В. ПАРОВИНА

Изучены патопсихологические особенности когнитивных расстройств у больных трудоспособного возраста с соматическими заболеваниями. Установлены нозоспецифические особенности и разработаны психодиагностические критерии когнитивных расстройств у больных с органическими и симптоматическими психическими заболеваниями вследствие цереброваскулярных, сердечно−сосудистых и эндокринных заболеваний.

Ключевые слова: когнитивные расстройства, психодиагностика, органические психические расстройства, мозговой инсульт, инфаркт миокарда, гипотиреоз, сахарный диабет.

PSYCHODIAGNOSTIC PECULIARITIES OF COGNITIVE DISORDERS IN PATIENTS OF ABLE−TO−WORK AGE WITH SOMATIC DISEASES

A. M. KOZHINA, V. I. KOROSTIY, V. B. MIKHAILOV, E. L. TOVAZHNIANSKAYA, I. A. GRYGOROVA, Yu. K. RESUNENKO, A. V. PAROVINA

Pathopsychological peculiarities of cognitive disorders in able−to−work patients with somatic diseases were investigated. Nosospecific paculiarities were determined; psychodiagnostic criteria of cognitive disorders in patients with organic and symptomatic mental disorders due to cerebrovascular, cardiovascular, and endocrine disorders were worked out.

Key words: cognitive disorders, psychodiagnosis, organic mental disorders, brain stroke, myocardial infarction, hypothyroidism, diabetes mellitus.Скачать в формате PDF (193 KB)
Наверх