Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 7, №1' 2012г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

МОТИВАЦІЙНЕ ІНТЕРВ'Ю ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ПАЦІЄНТІВ З ТРАВМАМИ ОПОРНО−РУХОВОГО АПАРАТУ

К. І. МОСКАЛЕНКО, докт. мед. наук О. О. ХАУСТОВА
Український науково−дослідний інститут соціальної та судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ

В результаті комплексного психологічного дослідження пацієнтів із травмами опорно−рухового апарату, в ході якого як метод діагностики та первинної психокорекції використовувалося мотиваційне інтерв'ю, було виявлено, що пацієнти, які були відкриті до контакту та погоджувалися на одну і більше зустрічей з лікарем−психологом, змінили свої негативні установки щодо процесу одужання або власної особистості у бік більш конструктивних та адаптивних.

Ключові слова: мотиваційне інтерв'ю, життєстійкість, порушення опорно−рухового апарату.

МОТИВАЦИОННОЕ ИНТЕРВЬЮ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАМИ ОПОРНО−ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

К. И. МОСКАЛЕНКО, Е. А. ХАУСТОВА

В результате комплексного психологического исследования пациентов с травмами опорно−двигательного аппарата, в ходе которого в качестве метода диагностики и первичной психокоррекции использовалось мотивационное интервью, было выявлено, что пациенты, которые были открыты к контакту и соглашались на одну и более встреч с врачом−психологом, изменили свои негативные установки по процессу выздоровления или собственной личности в сторону более конструктивных и адаптивных.

Ключевые слова: мотивационное интервью, жизнестойкость, нарушение опорно−двигательного аппарата.

MOTIVATION INTERVIEW AS AN INSTRUMENT OF IMPROVING RESILIENCE OF PATIENTS WITH LOCOMOTOR SYSTEM INJURIES

K. I. MOSKALENKO, E. A. KHAUSTOVA

As a result of complex psychological investigation of the patients with injuries of the locomotor system, in whom motivation interview was used as a method of diagnosis and primary psychocorrection, it was revealed that the patients were open to the contacts and agreed to have one or more appointments with the doctor−psychologist, changed their negative attitudes to the process of recovery or their own personality to more constructive and adaptive.

Key words: motivation interview, resilience, locomotor system disorders.Скачать в формате PDF (187 KB)
Наверх