Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 7, №1' 2012г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ САМООЦІНКИ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ТА СТАНУ ЗДОРОВ'Я БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ

Канд. психол. наук Г. В. КУКУРУЗА
ДУ "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України", Харків

Наведено результати дослідження самооцінки особистісних якостей та стану здоров'я батьків, які виховують дітей з порушеннями психомоторного розвитку, з урахуванням ступеня затримки та типу захворювання дитини.

Ключові слова: самооцінка, особистісні якості, стан здоров'я.

ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ И СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ

А. В. КУКУРУЗА

Приведены результаты исследования самооценки личностных качеств и состояния здоровья родителей, воспитывающих детей с нарушениями психомоторного развития, с учетом степени задержки развития детей и типа заболевания ребенка.

Ключевые слова: самооценка, личностные качества, состояние здоровья.

THE PECULIARITIES OF SELF−ESTEEM OF PERSONALITY FEATURES AND THE STATE OF HEALTH OF THE PARENTS OF CHILDREN WITH PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT DISORDERS

A. V. KUKURUZA

The author reports the findings of investigation of personality self−esteem and the state of health in parents bringing−up children with disorders of psychomotor development considering the degree of retardation of the children and the type of the disease.

Key words: self−esteem, personality features, state of health.Скачать в формате PDF (172 KB)
Наверх