Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 7, №1' 2012г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ СТРЕСОРНОГО РЕАГУВАННЯ У ПАЦІЄНТІВ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ І РІЗНОЮ ПРЕДСТАВЛЕНІСТЮ ЕНДОКРИННОГО КОМПОНЕНТУ

Докт. мед. наук О. О. ХАУСТОВА, О. Ю. ЖАБЕНКО
Український науково−дослідний інститут соціальної та судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ

Встановлено, що у осіб з існуючими ендокринними органічними порушеннями низький рівень стресу зустрічається достовірно частіше, ніж в осіб з метаболічним синдромом без ендокринної патології.

Ключові слова: метаболічний синдром, стрес, фактор ризику.

ОСОБЕННОСТИ СТРЕССОРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И РАЗНОЙ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬЮ ЭНДОКРИННОГО КОМПОНЕНТА

Е. А. ХАУСТОВА, Е. Ю. ЖАБЕНКО

Установлено, что у лиц с существующими эндокринными органическими нарушениями низкий уровень стресса встречается достоверно чаще, чем у лиц с метаболическим синдромом без эндокринной патологии.

Ключевые слова: метаболический синдром, стресс, фактор риска.

THE PECULIARITIES OF STRESS REACTION IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME AND VARIOUS MANIFESTATIONS OF ENDOCRINE COMPONENT

E. A. KHAUSTOVA, E. YU. ZHABENKO

It was determined that in persons with endocrine organic disorders, low stress level occurred significantly more frequently than in persons with metabolic syndrome without endocrine pathology.

Key words: metabolic syndrome, stress, risk factor.Скачать в формате PDF (166 KB)
Наверх