Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 7, №1' 2012г.

ПСИХИАТРИЯ

СИСТЕМА ЗАХОДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ПОСТІНСУЛЬТНУ ДЕПРЕСІЮ: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

М. І. ДЕМЧЕНКО
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

На основі обстеження 110 хворих на постінсультну депресію сформульовано загальні засади, описано специфічні особливості та визначено критерії ефективності системи заходів спеціалізованої психіатричної допомоги зазначеній категорії пацієнтів.

Ключові слова: постінсультна депресія, спеціалізована психіатрична допомога, психотерапія, психофармакотерапія.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ДЕПРЕССИЕЙ: ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

М. И. ДЕМЧЕНКО

На основании обследования 110 больных постинсультной депрессией сформулированы общие принципы, описаны специфические особенности и определены критерии эффективности системы мероприятий специализированной психиатрической помощи данной категории пациентов.

Ключевые слова: постинсультная депрессия, специализированная психиатрическая помощь, психотерапия, психофармакотерапия.

THE SYSTEM OF MEASURES OF SPECIALIZED PSYCHIATRIC AID TO PATIENTS WITH POST−STROKE DEPRESSION: GENERAL PRINCIPLES AND SPECIFIC FEATURES

M. I. DEMCHENKO

The investigation of 110 patients with post−stroke depression allowed to formulate general principles, describe specific peculiarities, and determine the criteria of efficacy of the system of measures of specialized psychiatric aid to this category of the patients.

Key words: post−stroke depression, specialized psychiatric aid, psychotherapy, psychopharmacotherapy.Скачать в формате PDF (157 KB)
Наверх