Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 6, №4' 2011г.

ПСИХОТЕРАПИЯ

Психоемоційний статус жінок після ішемічного інсульту та рівень психосоціального стресу членів родини як індикатори стану реабілітаційного потенціалу сім’ї

Н. В. Книш1,2, докт. мед. наук проф. М. В. Маркова2
1 Міська клінічна лікарня № 5, Суми,2 Харківська медична академія післядипломної освіти

Досліджено особливості психоемоційного стану жінок, що перенесли ішемічний інсульт, та рівень психосоціального стресу членів їх родин. Встановлено диференціацію психоемоційного статусу, виділено родини з позитивним реабілітаційним потенціалом та високими захисними якостями і негативним реабілітаційним потенціалом й низькими захисними якостями, серед яких кваліфіковано варіанти деформації сімейної взаємодії: непатологічні — із збереженням взаємин та патологічні (деформовані) — із руйнуванням взаємин із низьким рівнем стресостійкості жінок.

Ключові слова: ішемічний інсульт, жінки, психоемоційний стан, реабілітаційний потенціал родини.

Психоэмоциональный статус женщин после ишемического инсульта и уровень психосоциального стресса членов семьи как индикаторы состояния реабилитационного потенциала семьи

Н. В. Кныш, Н. В. Маркова

Исследованы особенности психоэмоционального состояния женщин, перенесших ишемический инсульт, и уровень психосоциального стресса членов их семей. Установлена дифференциация психоэмоционального статуса, выделены семьи с положительным реабилитационным потенциалом и высокими защитными свойствами и отрицательным реабилитационным потенциалом и низкими защитными свойствами, среди которых квалифицированы варианты искажения семейного взаимодействия: непатологические — с сохранением взаимоотношений и патологические (деформированные) — с разрушением взаимоотношений и низким уровнем стрессоустойчивости женщин.

Ключевые слова: ишемический инсульт, женщины, психоэмоциональное состояние, реабилитационный потенциал семьи.

Psychoemotional state of women after ischemic stroke and level of psychosocial stress in the members of the family as indicators of family rehabilitation potential state

N. V. Knish, M. V. Markova

The peculiarities of psychoemotional state of the women who survived ischemic stroke as well as the level of psychosocial stress in the members of the family were investigated. Psychoemotional state differentiation was established, the families with positive rehabilitation potential and high protective properties, among them the variants of family cooperation deviations, were distinguished: non−pathological with preserved mutual cooperation and pathological (deformed) with ruined cooperation with low level of stress resistance in women.

Key words: ischemic stroke, women, psychoemotional state, family rehabilitation potential.Скачать в формате PDF (186 KB)
Наверх