Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 6, №4' 2011г.

ПСИХИАТРИЯ

Ефективність системи заходів спеціалізованої психіатричної допомоги хворим на постінсультну депресію

М. І. Демченко
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Наведено дані щодо ефективності впровадження розробленої системи заходів спеціалізованої психіатричної допомоги пацієнтам із постінсультною депресією. Зроблено висновок про більш високу ефективність запропонованих заходів, спрямованих на нівелювання клінічних проявів та відновлення соціального функціонування пацієнтів, порівняно зі стандартною терапією.

Ключові слова: постінсультна депресія, спеціалізована психіатрична допомога, ефективність.

Эффективность системы мероприятий специализированной психиатрической помощи больным постинсультными депрессиями

М. И. Демченко

Приведены данные об эффективности внедрения разработанной системы мероприятий специализированной психиатрической помощи пациентам с постинсультной депрессией. Сделан вывод о более высокой эффективности предложенных мер, направленных на нивелирование клинических проявлений и восстановление социального функционирования пациентов, по сравнению со стандартной терапией.

Ключевые слова: постинсультная депрессия, специализированная психиатрическая помощь, эффективность.

The efficacy of the system of measures of specialized psychiatric aid to the patients with post−stroke depression

M. I. Demchenko

The data about the efficacy of the original system of measures of specialized psychiatric aid to the patients with post−stroke depression are reported. The author concludes about a higher efficacy of the suggested measures aimed at control of clinical manifestations and restoration of social functioning of the patients when compared with the traditional therapy.

Key words: post−stroke depression, specialized psychiatric aid, efficacy.Скачать в формате PDF (168 KB)
Наверх