Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 6, №2' 2011г.

ПСИХИАТРИЯ

Особливості порушень психічної сфери у хворих на ішемічну хворобу серця і соматоформну вегетативну дисфункцію серцево−судинної системи

О. І. Кудінова
Харківська медична академія післядипломної освіти

На підставі обстеження 97 хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) та 72 хворих на соматоформну вегетативну дисфункцію серцево−судинної системи (СВДССС) встановлено, що у хворих на ІХС порушення психічної сфери представлені у межах реакцій психічної дезадаптації, гострих невротичних реакцій, невротичних розладів із затяжним перебігом, соматогенного астенічного симптомокомплекса; а у хворих на СВДССС — у вигляді неврастенічного тривожно−фобічного, астено−тривожного, астено−депресивного, астено−іпохондричного симптомокомплексів. Запропоновано використання даних дослідження для системи диференційованих терапевтичних заходів.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, соматоформна вегетативна дисфункція серцево−судинної системи, реакції психічної дезадаптації, невротичні розлади.

Особенности нарушений психической сферы у больных ишемической болезнью сердца и соматоформной вегетативной дисфункцией сердечно−сосудистой системы

Е. И. Кудинова

На основании обследования 97 больных ишемической болезнью сердца (ИБС) и 72 больных соматоформной вегетативной дисфункцией сердечно−сосудистой системы (СВДССС) установлено, что у больных ИБС нарушения психической сферы представлены в рамках реакций психической дезадаптации, острых невротических реакций, невротических расстройств с затяжным течением, соматогенного астенического симптомокомплекса; а у больных СВДССС — в виде неврастенического тревожно−фобического, астено−тревожного, астено−депрессивного, астено−ипохондрического симптомокомплексов. Предложено использование данных исследования для системы дифференцированных терапевтических мероприятий.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, соматоформная вегетативная дисфункция сердечно−сосудистой системы, реакции психической дезадаптации, невротические расстройства.

The peculiarities of mental sphere disorders in patients with coronary artery disease and somatoform vegetative dysfunction of the cardiovascular system

E. I. Kudinova

The examination of 97 patients with coronary artery disease (CAD) and 72 patients with somatoform vegetative dysfunction of the cardiovascular system (SVDCVS) allowed to establish that disorders of mental sphere were presented in CAD patients as reactions of mental deadaptation, acute neurotic reactions, neurotic disorders with prolonged course, somatogenic asthenic symptom−complex, and in SVDCVS patients as neurasthenic anxiety−phobic symptom−complex. The use of the data of the investigation in the system of differentiated therapeutic measures was suggested.

Key words: coronary artery disease, somatoform vegetative dysfunction, cardiovascular system, mental deadaptation reaction, neurotic disorders.Скачать в формате PDF (143 KB)
Наверх