Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 6, №1' 2011г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ТИПИ ЗАХИСНО−КОПІНГОВОЇ ПОВЕДІНКИ БАТЬКІВ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ

Докт. психол. наук проф. Л. Ф. ШЕСТОПАЛОВА, канд. психол. наук Г. В. КУКУРУЗА
ДУ "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України", Харків

Визначено три типи захисно−копінгової поведінки батьків, що виховують дітей раннього віку із психомоторними порушеннями − продуктивний, дефіцитарний та ігноруючий, які характеризуються певним співвідношенням показників психологічних захистів та механізмів опанування і відображають особливості процесу адаптації батьків у ситуації виховання дитини з порушеннями психомоторного розвитку.

Ключові слова: захисно−копінгова поведінка, батьки, порушення психомоторного розвитку, діти раннього віку.

ТИПЫ ЗАЩИТНО−КОПИНГОВОГО ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ

Л. Ф. ШЕСТОПАЛОВА, А. В. КУКУРУЗА

Определены три типа защитно−копингового поведения родителей, воспитывающих детей раннего возраста с психомоторными нарушениями − продуктивный, дефицитарный, игнорирующий, которые характеризуются определенным соотношением показателей психологических защит и механизмов совладания и отражают особенности процесса адаптации родителей в ситуации воспитания ребенка с нарушениями психомоторного развития.

Ключевые слова: защитно−копинговое поведение, родители, нарушения психомоторного развития, дети раннего возраста.

THE TYPES OF PROTECTIVE COPING BEHAVIOR THE PARENTS EDUCATING EARLY−AGE CHILDREN WITH PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT DISORDERS

L. F. SHESTOPALOVA, A. V. KUKURUZA

Three types of protective coping behavior of the parents educating early−age children with psychomotor disorders, i.e. productive, deficiency, ignoring, characterized by a definite correlation of the indices of psychological protection and mechanisms of coincidence and reflecting the peculiarities of the process of parents adaptation in the situation of education the children with psychomotor deve−lopment disorders, were distinguished.

Key words: protective−coping behavior, parents, psychomotor development disorders, early−age children.Скачать в формате PDF (149 KB)
Наверх