Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 5, №4' 2010г.

СЕКСОЛОГИЯ

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ПУПОВИННОЇ КРОВІ У ЛІКУВАННІ ПОРУШЕНЬ СПЕРМАТОГЕНЕЗУ ПРИ ЧОЛОВІЧОМУ БЕЗПЛІДДІ

Канд. мед. наук Я. О. МІРОШНИКОВ
Координаційний центр з питань трансплантації органів, тканин та клітин МОЗ України, Київ

Досліджено ефективність трансплантації пуповинної крові шляхом внутрішньовенної інфузії при чоловічому безплідді. Показано її незначний позитивний ефект на рухливість сперматозоонів та нормалізацію піоспермії, що дозволяє розглядати трансплантацію пуповинної крові як додатковий метод у лікуванні чоловічого безпліддя на фоні хронічного запалення та імуносупресії.

Ключові слова: андрологія, чоловіче безпліддя, лікування, пуповинна кров.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПУПОВИННОЙ КРОВИ В ЛЕЧЕНИИ НАРУШЕНИЙ СПЕРМАТОГЕНЕЗА ПРИ МУЖСКОМ БЕСПЛОДИИ

Я. О. МИРОШНИКОВ

Исследована эффективность трансплантации пуповинной крови путем внутривенной инфузии при мужском бесплодии. Показан ее незначительный положительный эффект на подвижность сперматозоонов и нормализацию пиоспермии, что позволяет рассматривать трансплантацию пуповинной крови как дополнительный метод в лечении мужского бесплодия на фоне хронического воспаления и иммуносупрессии.

Ключевые слова: андрология, мужское бесплодие, лечение, пуповинная кровь.

UMBILICAL BLOOD TRANSPLANTATION IN TREATMENT OF SPERMATOGENESIS DISORDERS AT MALE STERILITY

Ya. O. MIROSHNIKOV

The efficacy of umbilical blood transplantation by means of intravenous infusion at male sterility was investigated. Its inconsiderable positive effect on spermatozoa motility and normalization of pyospermia was shown, which allowed to consider umbilical blood transplantation an additional method of treatment of male sterility against a background of chronic inflammation and immune suppression.

Key words: andrology, male sterility, treatment, umbilical blood.Скачать в формате PDF (159 KB)
Наверх